01 มิ.ย. 2560
19 ก.ค. 2556
ประกาศรับสมัครช่างอิเลคทรอนิคส์และฝ่ายขาย ติดต่อ 02-457-0066  
26 มี.ค. 2556
ชนะการประกวดราคา เครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบมีส่วนเคลื่อนไหว จำนวน 9 ชุด
ของกรมอุทกศาสตร์
12 มี.ค. 2556
ชนะการประกวดราคา เครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบไม่มีส่วนเคลื่อนไหว จำนวน 5 ชุด ของกรมอุทกศาสตร์
12 ก.พ. 2556
ชนะการประกวดราคา เครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ (Facsimile) จำนวน 10 ชุด ของ กรมอุทกศาสตร์
4 ม.ค. 2556
ชนะการประกวดราคา เครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัติ (Navtex) จำนวน 10ชุด ของกรมอุทกศาสตร์
เรือประมง และเรือสำราญ กรุณาติดต่อ
หจก.ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง (CSM)
csm@csm.co.th
Commercial Vessel please contact
Deep Sea Navigation Co.,Ltd (DSC)
dsc@csm.co.th
Contact us : Tel: 02 457-0066, 02 457-5089 | Email: info@csm.co.th
Copyright©2013 CSM & DSC All Rights Reserved.