สมอร่ม
Feature
 
- สมอร่มทำหน้าที่คล้ายกับสมอทั่ว ๆไป แต่มีการใช้งานโดยใช้กระแสน้ำเป็นตัวดึงเรือไม่ให้เคลื่อนที่หรือให้เคลื่อนที่ช้าๆ
- เพิ่มความปลอดภัยในการทิ้งสมอ ง่ายและสะดวก ลดการโคลงของเรือ ประหยัดน้ำมัน และประหยัดการใช้งานเครื่องยนต์
 
 
 
 
 
เรือประมง และเรือสำราญ กรุณาติดต่อ
หจก.ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง (CSM)
csm@csm.co.th
Commercial Vessel please contact
Deep Sea Navigation Co.,Ltd (DSC)
dsc@csm.co.th
Contact us : Tel: 02 457-0066, 02 457-5089 | Email: info@csm.co.th
Copyright©2020 CSM & DSC All Rights Reserved.